Igf 1 Dosering,Tillväxthormon Barn Biverkningar,Igf 1-lr3

Havalandırma Sistemleri

Igf 1 Dosering,Tillväxthormon Barn Biverkningar,Igf 1-lr3

California State General Obligation Obligationer

Offertuppsagnen för delstaten Kalifornien senaste obligationsemissionerna påminner mig om New York City för försäljning av obligationer och noter i allmänhetskrav 1974.

Då hade staden kortfristiga skulder ingen finansieringskälla annat än att utfärda nya noter för att gå i pension. Några månader senare vägrade marknaden att acceptera ytterligare papper. Det resulterade i en monetär standard på 1,6 miljarder dollar i huvudstaden NYC generellt förpliktelser skatt och intäkter förväntan noter.

Statsobligationerna var inte vanliga eftersom obligationerna räntebärare och räntor finansieras ett år i förväg och hålls separata och bortsett från alla andra statliga medel. Dessa krav och andra som dem stavas ut i den statliga konstitutionen, som det är i de flesta andra stater.

Framersna av Kalifornien konstitution lämnade frågan om att uppnå statsskuld upp till väljarna, vilket är vanligt bland staterna. Men väljare bestämmer också hur man säkra återbetalning och det är unikt. Dessutom är skuldåterbetalning inte bland de förteckning som anges i listan, utbildningen är först och har en betalningsprioritet framför "buy cheap jintropin online" skuldservice.

Betalningar av huvudstol och ränta på California State General Obligationsobligationer är säkrade genom fortsatt anslag från Buy Kamagra 100mg statens allmänna fond. Undantaget är 14 miljarder dollar i utestående Acquisto Cialis ER-obligationer (Economic Recovery Bond Act) som utfärdats och godkändes av väljarna som Proposition 57 2004.

ER är en apt-etikett. Underskottsfinansiering är syftet med dessa obligationer 11 miljarder dollar utgavs 2004 och 3 miljarder kronor år 2008. Dessa är allmänna skyldigheter i staten men dessutom säkras av en första lien på intäkterna från tillägget av .25% till Statlig säljskatt. Det är en första i världen av allmänna allmänna skyldigheter. Det står mycket när staten och dess väljare kan ta del av sin skatteförmåga och lova det selektivt till bara vissa frågor GO-obligationer.

Kaliforniens konstitution ger folket absolut rätt att föreslå, göra, ändra och ratificera lag med enkel majoritetsröstning. Det finns inget krav på minsta väljare. För att Igf 1-lr3 kvalificera sig för omröstning måste förslag om ändring av stadgar ha underskrifter som Igf 1 Dosering motsvarar minst 5% av det sista gubernatorialet. Det kan leda till en omskrivning av hela dokumentet.

I oktober hade Kalifornien 68 miljarder dollar i utestående GO-skuld bestående Tillväxthormon Barn Biverkningar av obligationer, sedlar och reklampapper. Staten har planer på att utfärda 13 miljarder dollar i ytterligare GO-skuld senast den 30 juni 2010.

Kredit- och likviditetslinjer från två stora konsortier av inhemska och utländska banker uppgick till cirka 6 miljarder dollar i november 2009. En ospecificerad del av den skulden har ingen återbetalningskälla annat än att utfärda ny skuld för att gå i pension.

Ungefär 5,5 miljarder "buy cheap jintropin online" dollar av GO-obligationer med rörlig efterfrågan var utestående denna gång i oktober. Staten rapporterade ibland att sina rörliga ränteförpliktelser inte har blivit ommärktade, vilket medförde att de tillämpade kreditfaciliteterna var omkring 1,5 miljarder dollar inte hade något likviditetsstöd än staten. Dessutom var 1,1 miljarder kronor av allmänna obligatoriska noter på papperslån utestående.

Enligt min mening: Den lagliga grunden för återbetalning av statliga allmännyttiga obligationer Brand Cialis Uk i Kalifornien är substandard och väljare kan göra det sämre eller bättre. En sak är säker; väljare är inte troligt att överlämna sin rätt att göra och ändra lag.

Varken politiker eller väljare kommer att vara villiga att acceptera utgiftsnedskärningar och skattehöjningar som är nödvändiga för att balansera budgeten för 2010. Staten kommer att behöva extraordinärt federalt stöd under de kommande 18 månaderna.